Unable to process insert: Access denied for user 'night'@'localhost' (using password: NO) پایان نامه - پروپزال- کار آفرینی- نمونه سوال | بررسی تاثیر رزضایت شغلی برماندگاری کارکنان بامیانجی گری شادکامی سازمانی درکارکنان آب وفاضلاب
خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما

بررسی تاثیر رزضایت شغلی برماندگاری کارکنان بامیانجی گری شادکامی سازمانی درکارکنان آب وفاضلاب

بررسی تاثیر رزضایت شغلی برماندگاری کارکنان بامیانجی گری شادکامی سازمانی درکارکنان آب وفاضلاب

رابطه مستقیم رضایت شغلی کارکنان باماندگاری کارکنان با میانجیگری شادکامی سازمانی در کارکنان بر همگان محرز است. به طور کلی ضرورت ارتباط با کارکنان و به طور خاص تامین رضایت شغلی کارکنان برای یک شرکت، حصول ارتباطات ارزشمند و پایدار و در نهایت سودآوری شرکت است. بنابراین موفقیت یک شرکت وابسته به عملکرد کارکنان و میزان رضایت شغلی آنها است. بدین دلیل سنجش میزان رضایت کارکنان و تعیین عوامل اصلی موثر بر نارضایتی کارکنان کمک شایانی به حوزه مدیریت جهت بهبود عملکرد و اثربخشی کارکنان وماندگاری کارکنان با میانجی گری شادکامی ،می کند. بدین منظور این طرح پژوهشی در نظر دارد بر پایه مطالعات و تحقیقات مختلف به بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان و نیز پیش بینی میزان رضایت شغلی کارکنان بر اساس داده های جمع آوری شده از کارکنان شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان (در شهر زاهدان) بپردازد.

در سال های اخیر با افزایش حجم داده ها در سازمان ها، استفاده از تکنیک های داده کاوی جهت تحلیل داده های سازمانی، رشد چشمگیری داشته است. این تکینک ها با تحليل هاي دقيقي که بر روی داده های موجود در پايگاه داده ها انجام می دهند به نتایج رضایت بخشی دست یافته اند. بدین دلیل در این پژوهش با استفاده از تکنیک های داده کاوی به پیش بینی میزان رضایت کارکنان از شغل خود و همچنین با بکارگیری تکنیک های الگوکاوی به استخراج الگوهای رضایت شغلی پرداخته می شود. الگوهاي پنهان موجود در داده ها مديران را در شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رضایت کارکنان و نیز دلایل نارضایتی آنها ياري می نمايد.


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

پروپوزال _1532982775_14706_4799_1347.zip0.00 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 19,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت